TILLSYN

”Här blir vårt team den yttersta förlängningen av fastighetsägarens förvaltning för att optimera fastighetens kapacitet”

Vi kan hjälpa till att förfina en redan befintlig återvinningslösning. Genom tjänster som tillsyn, avvikelsedokumentation och rapportering kan vårt engagerade och lyhörda team hjälpa er att nå en återvinningslösning av hög kvalitet. 

Behovet i den specifika fastigheten formar uppdraget och dess omfattning. Vi har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag och har sett många fall där vårt teams input och engagemang bidragit till att fastigheter fått en återvinningslösning av hög kvalitet. 

Det som kan betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. När vi utvecklar en återvinningslösning vill vi ta ansvar för materialets flöde, från uppkomst hos hyresgäst till återvinning. Vi vill tydliggöra processen för våra kunder och tillföra kunskap så att de enkelt och bekvämt kan bidra till en bättre miljö genom fullständig och korrekt källsortering. Vi utarbetar snygga och enkla återvinningslösningar som genom nudging styr organisationer och dess anställda mot hållbara beslut. Det är viktigt för oss är att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att källsortera, vilket återspeglas i vår prislista. 

Vi är bra på att sätta oss in i hyresgästens perspektiv, vilket värdesätts av våra kunder. Vid utveckling av miljörum lägger vi stor vikt vid att rummet är funktionellt, trivsamt och tydligt för att så mycket material som möjligt ska återvinnas och gå vidare i kretsloppet som råvara. 

Förvaltandet av återvinningslösningen sköts genom regelbundna tillsynsbesök då fulla kärl byts mot tomma och hämtning av sorterat material avropas vid behov. Här blir vårt team den yttersta förlängningen av fastighetsägarens förvaltning för att optimera fastighetens kapacitet genom samlastning och minimering av transporter. Avvikelser i sortering rapporteras och arbetet dokumenteras så att tydlig statistik finns tillgänglig inför exempelvis miljörevisioner. 

tjänster tillsynsuppdrag

  • Koordinering av transporter 
  • Underhåll och städning av miljörum 
  • Rengöring av kärl 
  • Avvikelsedokumentation 
  • Rapportering av återvinningsstatistik 
  • Felanmälan till fastighetsservice när fel upptäcks vid tillsynsbesök 
  • Hantering och underhåll av maskinell utrustning 

kontakt sälj

Tomas Lennartsson

Tomas Lennartsson

Säljare Stockholm

Natalia Gruszczynska

Natalia Gruszczynska

Säljare Malmö

Logga in på Kundsidorna