Tillsyn, avvikelsedokumentation och rapportering

Vi kan hjälpa till att förfina en redan befintlig återvinningslösning. Genom tjänster som tillsyn, avvikelsedokumentation och rapportering kan vårt engagerade och lyhörda team hjälpa er att nå en återvinningslösning av hög kvalitet. Behovet i den specifika fastigheten formar uppdraget och dess omfattning. Vi har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag och har sett många fall där vårt teams input och engagemang bidragit till att fastigheter fått en återvinningslösning av hög kvalitet.  

Det som kan betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. När vi utvecklar en återvinningslösning vill vi ta ansvar för materialets flöde, från uppkomst hos hyresgäst till återvinning. Vi vill tydliggöra processen för våra kunder och tillföra kunskap så att de enkelt och bekvämt kan bidra till en bättre miljö genom fullständig och korrekt källsortering. Vi utarbetar snygga och enkla återvinningslösningar som genom nudging styr organisationer och deras anställda mot hållbara beslut. Något som är viktigt för oss är att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att källsortera, vilket återspeglas i vår prislista. 

Vi är bra på att sätta oss in i hyresgästens perspektiv, vilket värdesätts av våra kunder. Vid utveckling av miljörum lägger vi stor vikt vid att rummet är funktionellt, trivsamt och tydligt för att så mycket material som möjligt ska återvinnas och gå vidare i kretsloppet som råvara. 

Förvaltandet av återvinningslösningen sköts genom regelbundna tillsynsbesök då fulla kärl byts mot tomma och hämtning av sorterat material avropas vid behov. Här blir vårt team den yttersta förlängningen av fastighetsägarens förvaltning för att optimera fastighetens kapacitet genom samlastning och minimering av transporter. Avvikelser i sortering rapporteras och arbetet dokumenteras så att tydlig statistik finns tillgänglig inför exempelvis miljörevisioner 

De tjänster vi erbjuder inom tillsynsuppdrag är:

     • Koordinering av transporter 
     • Underhåll och städning av miljörum  
     • Rengöring av kärl 
     • Avvikelsedokumentation  
     • Rapportering av återvinningsstatistik 

Nyheter

Återvinningslösning till NK i Stockholm.

Vi är stolta och glada över att meddela att vi från och med 1 november kommer börja leverera en högklassig återvinningslösning till NK i Stockholm. Vi tackar NKFF för förtroendet och ser fram emot

Covid-19

Så här agerar vi på Logistikbolaget för att minska spridningen av Covid-19. Punkterna nedan gäller både för oss internt och mot våra kunder och besökare. • Vi håller avstånd. • Vi tvättar händerna regelbundet.

Logistikbolagets sorteringsguide

Här är vår guide över vanligt förekommande återvinningsfraktioner som hjälper dig och din verksamhet att sortera rätt. Om du inte finner svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss på Logistikbolaget

Kontakta oss:

Huvudkontor
Vasagatan 28
111 20 Stockholm
Växel: 08-21 41 13

info@logistikbolaget.se

Stationer i stockholm:

Målargatan
Målargatan 4
111 22 Stockholm
Max höjd bil: 3,60 meter

Tel: 08-21 41 16
malargatan@logistikbolaget.se

Mästerfaret
Mellangatan Mästerfaret Kaj 3
111 44 Stockholm
Max höjd bil: 3,20 meter

masterfaret@logistikbolaget.se

Jericho
Lästmakargatan 23
111 44 Stockholm
Max höjd bil: 2,90 meter

Tel: 08-700 00 23
jericho@logistikbolaget.se

World Trade Center
Kungsbron 1 / Terminalslingan
111 64 Stockholm
Max höjd bil: 3,30 m

wtc@logistikbolaget.se

Stationer i Malmö:

Emporia
Hyllie Stationsväg 22
215 32 Malmö

Tel: 040-13 38 10
emporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande godshantering:
godsemporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande avfallshantering:
avfallemporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande bokning av specialleveranser:
bokningemporia@logistikbolaget.se
Logga in på Kundsidorna