Miljöanpassad avfallshantering innebär vinst för alla

Avfallshantering är en gyllene möjlighet för dig att stärka din gröna profil. Med miljöanpassade lösningar sköter vi intern hantering och borttransport av källsorterat avfall. Vi tillhandahåller självklart utrustning för servicestationer och hyresgästernas lokaler. Självklart återrapporterar vi till dig för säker och effektiv uppföljning. Vår logistikfunktion kvalitetssäkrar allt källsorterat material, för att erbjuda oumbärlig dokumentation för dig som vill leva upp till miljöcertifieringskrav.

logistik_prod_2På Logistikbolaget har vi omfattande erfarenhet av att miljöanpassa fastigheter där avfallshantering är en viktig funktion. Våra duktiga medarbetare tar med sig sin stora kunskapsbank för att applicera den på din situation. Utgångspunkten är i första hand vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka krav det ställer. Tillsammans reder vi ut vad som fungerar bra idag och vad som behöver förändras. Sedan kommer vi med väl underbyggda förslag på åtgärder.

Vår miljöanpassade avfallshantering går ut på:

  • Avfall tas omhand snabbare
  • Maxad återvinning
  • Ordning och reda där avfall förvaras
  • Återrapportering i öppen dialog med dig
  • Minimerat antal transporter

Att ta hand om emballage från inkommande leveranser innebär alltid kostnader. Vi ser till att du lyckas minska dina utgifter och hjälper miljön på samma gång. Logistikbolaget koordinerar all trafik till och från fastigheten för att minimera antalet fordon. Det skapar en trevligare närmiljö för dig och dina hyresgäster, effektiviserar hanteringen och minimerar utsläpp av växthusgaser.

Anlita oss för pålitlig, smidig och klimatsmart avfallshantering i din fastighet. Vi förvandlar ett frustrerande soprum till ett praktisk miljörum där var sak har sin plats. Hör av dig via e-post eller telefon så berättar vi mer!