Bemannad godshantering förenklar vardagen

När logistikpersonalen är van vid fastigheten och rätt utrustning finns på plats går godsmottagningen betydlig smidigare. Våra lösningar för bemannad godshantering effektiviserar det totala leveransflödet. Detta stora löfte håller vi genom att anpassa oss efter den unika fastighetens behov och förutsättningar. Resultatet blir ofta att du behöver färre lastkajer, vilket frigör utrymme till lager och annat du behöver.

logistik_prod_1När du väljer vår bemannade godshantering slipper stressade chaufförer springa runt och dela ut varorna. Det sköter istället vår personal som känner fastigheten utan och innan, det tar då endast runt tjugo minuter att lasta ur en lastbil, jämfört med upp till flera timmar vilket det kan ta i andra fall. Att välja rätt transportvägar i byggnaden innebär snabbare arbete, minimerat slitage samt ser dessutom till att dina kunder och besökare slipper blockeringar av stora leveranser. Med bemannad godsmottagning minimeras risken att obehöriga kommer in i byggnaden, vilket avsevärt reducerar risken för stölder.

Miljövänlig och kostnadseffektiv godsmottagning

Låt oss ta köpcentret Emporia i Malmö som ett exempel. Här har vår bemannade lösning för godshantering strömlinjeformat påfyllnad av butikerna och dess returflöden. Logistiken har skapat ekonomiska fördelar för fastighetsägaren och har gett hyresgäster och kunder en trevligare miljö att vistas i. Vi har dessutom stärkt miljöprofilen med smart avfallshantering.

Med oss finner du en flexibel, engagerad och kompetent logistikpartner. Vi hjälper dig hantera mer gods på mindre yta med trygga leveranser som dessutom går snabbt. Det är en vinst för alla inblandade! Kontakta oss för mer information om hur vi kan förbättra logistiken i din fastighet.