Produkter och tjänster

Logistikbolaget utvecklar och levererar bemannade logistiklösningar, avfallshantering och återvinning i fastigheter. Vi står även redo att hjälpa dig med olika typer av service inom montering och flytt. Idag ställs höga krav på att mer gods ska levereras från mindre yta. En smart logistiklösning som dessutom hanterar all återvinning i fastigheten blir allt viktigare. Vår goda rutin och stora kunskap inom service, handel och grön avfallshantering ger oss rätt verktyg för att skapa effektiva koncept. På så vis överträffar vi förväntningarna hos de mest ambitiösa fastighetsägarna.

Vi sticker ut bland andra logistikoperatörer genom att inte ha en egen fordonsflotta. Transporter köps in från underentreprenörer och hämtningar beställs endast vid behov. Det är en extra motivator för oss att aldrig lockas till att köra för mycket lastbil. Vilket i sin tur hjälper oss minska vårt koldioxidutsläpp.

Kundanpassade logistiklösningar

När vi får uppdraget att forma heltäckande logistiklösningar för en verksamhet utgår vi från kundens vardag. Vad händer en vanlig dag i din fastighet? Vilken verksamhet bedrivs och vilka logistiska utmaningar möts den av? Målet är att effektivisera all logistik för bättre lönsamhet, hjälpa dig göra dina kunder nöjda och samtidigt göra en klimatinsats.

Till skillnad från vad många tror handlar logistik om mycket mer än bara snabbhet. I många branscher är pålitlighet en ännu viktigare faktor. Vi ser därför till att dina varor levereras inom utlovad tid, det är en trygghet som eliminerar ett stort stressmoment. Att vi dessutom hanterar det hela fort och smidigt skadar inte. Kontakta oss på mail eller telefon för mer information om hur vi kan lösa dina behov inom logistik!