OM OSS

”Vi fyller ett glapp mellan efterfrågan och utbud på marknaden med innovativa och kundanpassade logistiklösningar för återvinning och godsflöden”

Det andra betraktar som avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. När vi utvecklar en återvinningslösning vill vi ta ansvar för materialets flöde, från uppkomst hos hyresgäst till återvinning. Vi vill tydliggöra processen för våra kunder och tillföra kunskap så att de enkelt och bekvämt kan bidra till en bättre miljö genom fullständig och korrekt källsortering. Genom vårt team av engagerade, lösningsfokuserade och kvalitetsmedvetna medarbetare lyckas vi med just detta.

När vi utvecklar gods- och återvinningslösningar står fastigheten och dess hyresgäster i centrum. Målsättningen är att få ut mesta möjliga av en fastighets kapacitet för gods och återvinning, genom att finna balansen mellan stordriftsfördelar och effektiva flöden. Att  hitta  lösningar  i  fastigheter  där  förutsättningarna  kan  verka  svåra  är  lite  av  vår  specialitet.  Våra  lösningar  utformas  med  utgångspunkt i LEAN och flödesoptimering. Vi konsulterar vid nybyggnad, ombyggnad och utredning av ny lösning för befintlig verksamhet. 

Vi är lyhörda och våra lösningar är alltid kundanpassade. Beroende av behov sätter vi samman ett paket av tjänster som passar för just din verksamhet.

Våra bastjänster

TEAM

TEAM Hjärta

TEAM

TEAM är vår värdegrund, verksamhetspolicy, kvalitetspolicy, miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy och står för allt vad Logistikbolaget är som företag och arbetsgivare. Vi bryr oss om våra intressenter och miljön och vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet.

Tydlighet

 • Vårt kunderbjudande är tydligt 
 • Vi säkerställer att vi förstår kundens behov och förväntningar 
 • Vi kommunicerar och informerar på ett tydligt sätt 

Engagemang

 • Vi brinner för att leverera kundvärde 
 • Vi väljer att trivas och ha kul 
 • Vi är innovativa och drivs av ständiga förbättringar 

Ansvarstagande

 • Vi är i rätt tid, på rätt plats och med rätt utrustning 
 • Vi håller vad vi lovar samt följer lagar och regler 
 • Vi tar socialt och miljömässigt ansvar och värnar om vår arbetsmiljö 

Medkännande

 • Vi visar omtanke för varandra och vår omgivning 
 • Vi samarbetar och stöttar varandra 
 • Vi är inkännande och ställer upp 

Leverantörspolicy

Lika viktigt som det är att våra medarbetare arbetar efter TEAM är det att våra leverantörer gör det, för det har vi skapat en leverantörspolicy. Vi genomför också regelbundna leverantörskontroller för att säkerställa att våra leverantörer håller samma kvalitet som oss över tid.

Vision

Vår vision är den riktning vi rör oss i för en säker och hållbar framtid: ”Skapa innovativa flöden för framtidens hållbara städer”

Affärsidé

Vi fyller ett glapp mellan efterfrågan och utbud på marknaden med innovativa och kundanpassade logistiklösningar för återvinning och godsflöden. Med lång erfarenhet av service och modern teknik för återvinning erbjuder vi nytänkande och digitala lösningar för samhällsbyggare, fastighetsägare och hyresgäster med höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö.

kontakt sälj

Tomas Lennartsson

Tomas Lennartsson

Säljare Stockholm

Natalia Gruszczynska

Natalia Gruszczynska

Säljare Malmö

Kontakt

Huvudkontor

Logistikbolaget i Sverige AB
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Stationer i Stockholm

Målargatan
Målargatan 4
111 22 Stockholm

Mästerfaret
Mellangatan Mästerfaret Kaj 3
111 44 Stockholm

Cityrum

Jericho
Lästmakargatan 23
111 44 Stockholm

World Trade Center
Kungsbron 1 / Terminalslingan
111 64 Stockholm

Stationer i Malmö

Emporia
Hyllie Stationsväg 22
215 32 Malmö

Ärenden rörande godshantering:

Ärenden rörande avfallshantering:

Ärenden rörande bokning av specialleveranser:

Logga in på Kundsidorna