Konsultation

”Målsättningen är att få ut mesta möjliga av en fastighets kapacitet genom att finna balansen mellan stordriftsfördelar och effektiva flöden”

Vi är ett företag som har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och leverera kundanpassade logistiklösningar för varuflöden och återvinning i alla typer av fastigheter. 

När vi utvecklar gods- och återvinningslösningar står fastigheten och dess hyresgäster i centrum. Målsättningen är att få ut mesta möjliga av en fastighets kapacitet för gods- och avfallsflöden, genom att finna balansen mellan stordriftsfördelar och effektiva flöden. 

Att hitta lösningar i fastigheter där förutsättningarna kan verka svåra är lite av vår specialitet. Våra lösningar utformas med utgångspunkt i LEAN och flödesoptimering. Vi konsulterar vid nybyggnad, ombyggnad och utredning av ny lösning för befintlig verksamhet. Genom att i ett tidigt skede planera för inflödet och utflödet i en fastighet säkerställs att fastigheten får en hållbar logistiklösning och därmed förutsättningar att möta variationer avseende hyresgäster, gods och återvinning över tid. 

vid konsultation kan vi

  • Beräkna förväntade gods- och återvinningsmängder för en fastighet 
  • Beräkna hur stor yta som ska avsättas för godshantering och återvinning vid byggnation av en fastighet (antal lastplatser, storlek på miljörum, behov av maskinell utrustning för återvinning m.m.) 
  • Identifiera lämpliga gods- och återvinningslösningar för en fastighet 
  • Tydliggöra processer i befintliga gods- och återvinningsflöden (Synliggöra värdeskapande moment och slöseri för effektivisering av flöden med utgångspunkt i värdeflödesanalys (LEAN)) 
  • Konsultering vid inköp av maskinell utrustning för godshantering och återvinning 

kontakt sälj

Tomas Lennartsson

Tomas Lennartsson

Säljare

clara_2

Clara Lönnqvist

Kommunikation- och säljstrateg Malmö och Stockholm

Logga in på Kundsidorna