Godslösning för hyresgäster

Logistikbolaget har mer än 20 års erfarenhet av godshantering, vi kan ta hand om ditt företags gods och leverera det säkert och effektivt till er lokal. Vårt engagerade och ansvarstagande team är länken mellan godstransportören och ditt företag. Det inkommande flödet av gods styrs utifrån förutsättningarna i just din verksamhet och möjliggör att ni kan ägna er fullt ut åt er kärnverksamhet.  

Genom att tillhandahålla lagerytor kan din verksamhet använda lokalytan optimalt. Med våra kunskaper om specialgods tar vi ansvar för att kyl- och fryskedjor hålls och att värdegods hanteras på ett säkert sätt. Vid leverans säkerställer vi alltid att vi har anpassad utrustning för att inte skada känsliga ytskikt. Vi tillhandahåller även tjänster som returhantering, budning och leverans av byggmaterial. 

De tjänster vi erbjuder inom godshantering är:

     • Godsmottagning (kontroll och kvittering av gods samt dokumentation av eventuella skador) 
     • Avisering till kund när gods anlänt godsmottagningen 
     • Leverans av gods direkt till kundens lokal 
     • Mellanlagring och leverans av specialgods såsom kyl, frys– och värdegods samt farligt gods 

Nyheter

Återvinningslösning till NK i Stockholm.

Vi är stolta och glada över att meddela att vi från och med 1 november kommer börja leverera en högklassig återvinningslösning till NK i Stockholm. Vi tackar NKFF för förtroendet och ser fram emot

Covid-19

Så här agerar vi på Logistikbolaget för att minska spridningen av Covid-19. Punkterna nedan gäller både för oss internt och mot våra kunder och besökare. • Vi håller avstånd. • Vi tvättar händerna regelbundet.

Logistikbolagets sorteringsguide

Här är vår guide över vanligt förekommande återvinningsfraktioner som hjälper dig och din verksamhet att sortera rätt. Om du inte finner svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss på Logistikbolaget

Kontakta oss:

Huvudkontor
Vasagatan 28
111 20 Stockholm
Växel: 08-21 41 13

info@logistikbolaget.se

Stationer i stockholm:

Målargatan
Målargatan 4
111 22 Stockholm
Max höjd bil: 3,60 meter

Tel: 08-21 41 16
malargatan@logistikbolaget.se

Mästerfaret
Mellangatan Mästerfaret Kaj 3
111 44 Stockholm
Max höjd bil: 3,20 meter

masterfaret@logistikbolaget.se

Jericho
Lästmakargatan 23
111 44 Stockholm
Max höjd bil: 2,90 meter

Tel: 08-700 00 23
jericho@logistikbolaget.se

World Trade Center
Kungsbron 1 / Terminalslingan
111 64 Stockholm
Max höjd bil: 3,30 m

wtc@logistikbolaget.se

Stationer i Malmö:

Emporia
Hyllie Stationsväg 22
215 32 Malmö

Tel: 040-13 38 10
emporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande godshantering:
godsemporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande avfallshantering:
avfallemporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande bokning av specialleveranser:
bokningemporia@logistikbolaget.se
Logga in på Kundsidorna