Godslösning fastighet

”Ett godsflöde som kombinerar stordriftsfördelar, effektivitet och miljöhänsyn”

Vi levererar och utvecklar kundanpassade godslösningar för fastighetsägare med höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö för sina hyresgäster. Under 20 år har vi levererat godslösningar till bland annat köpcentrum, kontorsfastigheter, gatubutiker, järnvägsstationer och byggarbetsplatser.

Med utgångspunkt i fastighetens grundförutsättningar och hyresgästernas sammansättning utvecklar vi ett godsflöde som kombinerar stordriftsfördelar, effektivitet och miljöhänsyn. Att hitta lösningar i fastigheter där förutsättningarna kan verka svåra är lite av vår specialitet.

När vi hanterar en godsmottagning är vårt engagerade och ansvarstagande team länken mellan godstransportör och hyresgäst. Det inkommande flödet av gods till fastigheten styrs och vi tar ansvar för att det är säkert, effektivt och tydligt.

Fördelarna med vår godslösning är många:

 • Minskad miljöpåverkan och färre trafikstörningar kring fastigheten.
 • Yt-effektiv användning av fastigheten. Transporter koordineras och det interna godsflödet regleras så att avsatta ytor för lager och godshantering kan utnyttjas optimalt och behovet av lastplatser minskar.
 • Vårt team tar fullt ansvar för det interna godsflödet vilket gör att fastighetsägare och hyresgäster kan ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.
 • Risken för skador minskar och fastigheten blir säkrare.
 • Vi använder anpassad utrustning för känsliga ytskikt.
 • Kvalitetskraven från Livsmedelsverket möts på obruten kylkedja.
 • Spårbarhet för alla godsflöden med digitala leveranssystem.
 • Det interna godsflödet hanteras diskret utan att störa fastighetens besökare.
 • Vårt lyhörda team identifierar specifika behov hos respektive hyresgäst och anpassar godshanteringen därefter.

tjänster inom godshantering

 • Godsmottagning (kontroll och kvittering av gods samt dokumentation av eventuella skador)
 • Intern transport av gods direkt till hyresgästs lokal
 • Budning av hyresgästers returer och avgående gods
 • Godslagring
 • Bygglogistik
 • Hantering av specialgods (kyl, frys, värde och farligt gods)
 • Specialtransport i samband med ombyggnation

kontakt sälj

Tomas Lennartsson

Tomas Lennartsson

Säljare

clara_2

Clara Lönnqvist

Kommunikation- och säljstrateg Malmö och Stockholm

Logga in på Kundsidorna