Återvinningslösningar hyresgäster

”Det som kan betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi”

Logistikbolaget har mer än 20 års erfarenhet av att leverera återvinningslösningar. Genom vårt ansvarstagande och engagerade team tar vi hand om ert företags källsortering och leder er mot hållbara beslut. 

Våra återvinningslösningar är kundanpassade och utformas därför efter var verksamhets specifika behov för att nå så stor kund-och miljönytta som möjligt. Vi utformar enkla och snygga återvinningslösningar och erbjuder källsorteringsutrustning och sorteringsmöbler väl anpassade för publika miljöer såsom kontor, butik, hotell och restaurang. 

Vi erbjuder källsortering för alla sorters fraktioner, inklusive farligt avfall. Allt källsorterat material registreras så att vi kan erbjuda kundspecifik återvinningsstatistik inför till exempel miljörevisioner. Genom vägning kan vi även erbjuda redovisning av återvinningsstatistik i vikt via ett molnbaserat system. 

Det är viktigt för oss är att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att källsortera, vilket återspeglas i vår prislista. Det som kan betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. Vid vår hantering säkerställer vi att ditt utsorterade material går till återvinning. 

tjänster inom återvinning

  • Hämtning av utsorterat material direkt från din lokal 

  • Extrahämtning av utsorterat material vid behov 

  • Hjälp med skyltning, sorteringsmöbler och annan utrustning för källsortering 

  • Rengöring av kärl 

  • Hantering av farligt avfall 

  • Hantering och återvinning av byggavfall 

  • Utbildning, information och praktisk hjälp för att nå en bättre sortering 

  • Upprättande av återvinningsstatistik Dokumentation av avvikelser och återkoppling vid felaktig sortering 

kontakt sälj

Tomas Lennartsson

Tomas Lennartsson

Säljare

clara_2

Clara Lönnqvist

Kommunikation- och säljstrateg Malmö och Stockholm

Kontakt

Huvudkontor

Logistikbolaget i Sverige AB
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Stationer i Stockholm

Målargatan
Målargatan 4
111 22 Stockholm

Mästerfaret
Mellangatan Mästerfaret Kaj 3
111 44 Stockholm

Cityrum

Jericho
Lästmakargatan 23
111 44 Stockholm

World Trade Center
Kungsbron 1 / Terminalslingan
111 64 Stockholm

Stationer i Malmö

Emporia
Hyllie Stationsväg 22
215 32 Malmö

Ärenden rörande godshantering:

Ärenden rörande avfallshantering:

Ärenden rörande bokning av specialleveranser:

Logga in på Kundsidorna