Återvinningslösningar fastighet

”Vi utarbetar snygga och enkla återvinningslösningar som genom nudging styr organisationer och dess anställda mot hållbara beslut”

Vi levererar och utvecklar kundanpassade återvinningslösningar för fastighetsägare med höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö för sina hyresgäster. Med utgångspunkt i fastighetens grundförutsättningar och hyresgästernas sammansättning utvecklar vi snygga och kundanpassade lösningar som kombinerar stordriftsfördelar, effektivitet och miljöhänsyn.

Det som kan betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. När vi utvecklar en återvinningslösning vill vi ta ansvar för materialets flöde, från uppkomst hos hyresgäst till återvinning. Vi vill tydliggöra processen för våra kunder och tillföra kunskap så att de enkelt och bekvämt kan bidra till en bättre miljö genom fullständig och korrekt källsortering. Vi utarbetar snygga och enkla återvinningslösningar som genom nudging styr organisationer och dess anställda mot hållbara beslut. Det är viktigt för oss är att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att källsortera, vilket återspeglas i vår prislista.

Vi är bra på att sätta oss in i hyresgästens perspektiv, vilket värdesätts av våra kunder. För hyresgäster rekommenderar vi bekväma, trivsamma och enkla lösningar som tar minsta möjliga energi från deras kärnverksamhet. Av den anledningen förespråkar vi att källsorterat material hämtas direkt från hyresgästs lokal. Om miljörum används lägger vi stor vikt vid att rummet är funktionellt, trivsamt och tydligt för att så mycket material som möjligt ska återvinnas och gå vidare i kretsloppet som råvara.

Genom vägning och rapportering av utsorterat material har vi tillgång till kundspecifik information och kan vara behjälpliga vid upprättande av statistik inför till exempel miljörevisioner. Självklart har vi koll på rådande lagstiftning och håller oss uppdaterade på innovationer inom återvinning som underlättar och effektiviserar. Logistikbolaget har valt att inte ha egna fordon för att alltid sträva efter att minimera antalet transporter. Vi har istället en mångårig erfarenhet av att handla upp åkeritjänster vilket borgar för bästa kvalitet till bästa pris. Vi ansvarar för att allt sorterat material samlastas till stora volymer för att minimera antalet transporter till och från fastigheten.

tjänster inom återvinning

 • Hämtning av utsorterat material direkt hos hyresgäst
 • Utformning och utrustning av miljörum (se konsulttjänster)
 • Drift av miljörum
 • Hantering av farligt avfall
 • Hantering och återvinning av byggavfall
 • Information och praktisk hjälp för att nå en bättre sortering
 • Skyltning och sorteringsmöbler
 • Vägning av utsorterat material
 • Rapportering av återvinningsmängder
 • Upprättande av återvinningsstatistik
 • Dokumentation av avvikelser och återkoppling vid felaktig sortering
 • Koordinering av transporter
 • Rengöring av kärl
 • Hantering och underhåll av maskinell utrustning

kontakt sälj

Tomas Lennartsson

Tomas Lennartsson

Säljare

clara_2

Clara Lönnqvist

Kommunikation- och säljstrateg Malmö och Stockholm

Logga in på Kundsidorna