Återvinningslösning för hyresgäster

Logistikbolaget har mer än 20 års erfarenhet av att leverera återvinningslösningar. Genom vårt ansvarstagande och engagerade team tar vi hand om ert företags källsortering och leder er mot hållbara beslutVåra återvinningslösningar är kundanpassade och utformas därför efter var verksamhetsspecifika behov för att nå så stor kund- och miljönytta som möjligt. Vi utformar enkla och snygga återvinningslösningar och erbjuder källsorteringsutrustning och sorteringsmöbler väl anpassade för publika miljöer såsom kontor, butik, hotell och restaurang.  

Vi erbjuder källsortering för alla sorters fraktioner inklusive farligt avfall. Allt källsorterat material registreras så att vi kan erbjuda kundspecifik avfallsstatistik inför miljörevisioner. Genom vår nya våglösning kan vi nu även erbjuda redovisning av avfallsstatistik i kilo via ett molnbaserat system.  

Något som är viktigt för oss är att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att källsortera, vilket återspeglas i vår prislista. Det som kan betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. Vid vår hantering säkerställs att ditt utsorterade material går till återvinning. 

De återvinningstjänster vi erbjuder är:

    • Hämtning av utsorterat material direkt från din lokal  
    • Extrahämtning av utsorterat material vid behov 
    • Hjälp med skyltning, sorteringsmöbler och annan utrustning för källsortering  
    • Rengöring av kärl 
    • Hantering av farligt avfall
    • Hantering och återvinning av byggavfall
    • Utbildning, information och praktisk hjälp för att nå en bättre sortering 
    • Upprättande av återvinningsstatistik 
    • Dokumentation av avvikelser och återkoppling vid felaktig sortering 
 

Nyheter

Återvinningslösning till NK i Stockholm.

Vi är stolta och glada över att meddela att vi från och med 1 november kommer börja leverera en högklassig återvinningslösning till NK i Stockholm. Vi tackar NKFF för förtroendet och ser fram emot

Covid-19

Så här agerar vi på Logistikbolaget för att minska spridningen av Covid-19. Punkterna nedan gäller både för oss internt och mot våra kunder och besökare. • Vi håller avstånd. • Vi tvättar händerna regelbundet.

Logistikbolagets sorteringsguide

Här är vår guide över vanligt förekommande återvinningsfraktioner som hjälper dig och din verksamhet att sortera rätt. Om du inte finner svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss på Logistikbolaget

Kontakta oss:

Huvudkontor
Vasagatan 28
111 20 Stockholm
Växel: 08-21 41 13

info@logistikbolaget.se

Stationer i stockholm:

Målargatan
Målargatan 4
111 22 Stockholm
Max höjd bil: 3,60 meter

Tel: 08-21 41 16
malargatan@logistikbolaget.se

Mästerfaret
Mellangatan Mästerfaret Kaj 3
111 44 Stockholm
Max höjd bil: 3,20 meter

masterfaret@logistikbolaget.se

Jericho
Lästmakargatan 23
111 44 Stockholm
Max höjd bil: 2,90 meter

Tel: 08-700 00 23
jericho@logistikbolaget.se

World Trade Center
Kungsbron 1 / Terminalslingan
111 64 Stockholm
Max höjd bil: 3,30 m

wtc@logistikbolaget.se

Stationer i Malmö:

Emporia
Hyllie Stationsväg 22
215 32 Malmö

Tel: 040-13 38 10
emporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande godshantering:
godsemporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande avfallshantering:
avfallemporia@logistikbolaget.se

Ärenden rörande bokning av specialleveranser:
bokningemporia@logistikbolaget.se
Logga in på Kundsidorna