Vi är glada för att det i Emporia nu går att beställa retur- och avfallshämtningar av Logistikbolaget direkt via appen Let’s Join som är en informationskanal för all Emporias personal.